O NÁS

Naše realitní kancelář poskytne při první informační schůzce bezplatné konzultace, seznámení se způsobem prodeje, vč. doporučené výše kupní ceny a dále odměny za poskytnuté služby.

V případě zájmu o spolupráci s námi požádáme klienta, aby nám předložil nabývací titul (např. Rozhodnutí soudu o dědictví, Kupní smlouva o převodu nemovitostí, Darovací smlouva, Smlouva o převodu členských práv a povinností, snímky z katastru, či geometrické plány, projektové dokumentace ke stavbě apod).

Při dalších jednáních zjišťujeme informace o formách vlastnictví, o faktických věcných břemenech a omezeních, o případných zástavních právech ve prospěch zástavního věřitele, či exekuce. Samozřejmě je vhodné mít k dispozici nějaký starší znalecký posudek, abychom se v první fázi dozvěděli o nemovitosti zejména stavebně-technické údaje, technické informace o stavbě/objektu.

U družstevních bytů se seznamujeme se zněním a ustanovením Nájemní smlouvy, Dohody o převodu členských práv a povinností, vyúčtování služeb, Stanov družstva (případně z výpisu z obchodního rejstříku BD).
Při uzavření Smlouvy o zprostředkování kontrolujeme totožnost dle občanských průkazů (tituly, cizí jména, narození, rodná čísla, trvalé bydliště dle OP, názvy ulic aj).

SPOJTE SE S NÁMI

Datová schránka

8pdwqyb

Adresa

Hřbitovní 789,

Libčice nad Vltavou 252 66