ODHADY OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTÍ

V rámci dědického řízení je potřeba stanovit tržní cenu (cenu obvyklou) majetku zůstavitele. Někteří notáři vyžadují znalecký posudek zpracovaný soudním znalcem, některým stačí zjednodušený odhad tržní ceny, zpracovaný zkušeným realitním makléřem ze zavedené regionální realitní kanceláře s dlouholetou zkušeností v regionech Praha-západ, Praha-východ, Mělník (Kralupy nad Vltavou).

PRO ZPRACOVÁNÍ POSUDKU JE POTŘEBA

– číslo dědického řízení a spisová značka D …/2016
– údaje o zůstaviteli, datum úmrtí
– výpis z KN (list vlastnictví)
– snímek z katastrální mapy, či Geometrický plán
– základní technické parametry oceňovaných nemovitostí : celková výměra podlahové plochy v m2, stáří objektu /rok výstavby (příp.generální, či dílčí rekonstrukce), technické vybavení stavby/jednotky, infrastruktura – napojení na IS /inženýrské sítě ……

ODHAD CENY OBVYKLÉ NEMOVITOSTI

Důležité doklady pro odhad

výpis z Katastru nemovitostí – list vlastnictví (ne starší než 3 měsíce)

kopie snímku katastrální mapy daného území (ne starší než 1rok)

doklady omezující vlastnická práva ….

doklady o nabytí vlastnictví ….

prováděcí předpisy pro nakládání s nemovitostí

stavby oceňované výnosovým způsobem.

Kolik bude odhad stát ?

Každý soudní znalec a každý realitní makléř má vlastní ceník.

Obecně lze ale říci, že ceny odhadů u soudních znalců se pohybují v rozmezí 3 ‑ 4tis pro byt, a 5 ‑ 8tis pro dům.

Průměrná cena za zhotovení požadovaného odhadu v naší realitní kanceláři činí částku cca 4.000 Kč.


Dodatek:

Poplatek notáři při dědictví >

z prvních 500.000,-Kč 2%, minimálně však 2.000,-Kč

z částky od 500.001,-Kč do 1.000.000,-Kč 0,9%

z částky od 1.000.001,-Kč do 3.000.000,-Kč 0,5%

z částky od 3.000.001,-Kč do 30.000.000,-Kč 0,1%

z částky od 30.000.001,-Kč do 100.000.000,-Kč 0,05%

SPOJTE SE S NÁMI

Datová schránka

8pdwqyb

Adresa

Hřbitovní 789,

Libčice nad Vltavou 252 66